Kontaktinfo bookinggruppa

Reservasjon av konferansesalane K1 og K2 blir handtert av ei frivillig driven bookinggruppe. Det er tre organsiasjonar som er med her, og ansvaret går på rundgang mellom dei – ein månad om gongen. Bookingansvarleg kvar månad skal gå gjennom inngåande e-post, hjelpe til med avbooking og liknande.

Generelt sett kan bookingansvarlege kontaktast på booking [alfakrøll] frivillighetshuset.no. Merk at bestilling (“booking”) må gjerast via nettskjema.

Bookingansvarlege i 2017

 • Januar: Elevorganisasjonen v/Generalsekretæren
 • Februar: Operasjon dagsverk
 • Mars: Hyperion v/Generalsekretæren
 • April: Elevorganisasjonen v/Generalsekretæren
 • Mai: Operasjon dagsverk
 • Juni: Hyperion v/Generalsekretæren
 • Juli: Elevorganisasjonen v/Generalsekretæren
 • August: Operasjon dagsverk
 • September: Hyperion v/Generalsekretæren
 • Oktober: Elevorganisasjonen v/Generalsekretæren
 • November: Operasjon dagsverk
 • Desember: Hyperion v/Generalsekretæren

Comments are closed.