K2

k2_logo_1050x672

January 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • Den norske Tibet-komité: Møte/øvelse [TEMP]
4
 • Hyperion: Styreseminar
5
6
 • Elevorganisasjonen: AU-møte UWC Norge [TEMP]
7
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Nettverk for daglig ledere [TEMP]
8
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Palestinakomiteen: Møte i Palestinakomiteens faglige utvalg [TEMP]
9
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Afghanistankomiteen: Møte [TEMP]
10
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
11
12
 • KANDU: Kickoff creative tg20 [TEMP]
13
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Elevorganisasjonen: NK-møte UWC Norge [TEMP]
14
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Ottar: Ottarmøte [TEMP]
15
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
16
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Fellesutvalget for palestina: Styremøte for FuP
17
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
18
 • Palestinakomiteen: Landsstyremøte Palestinakomiteen i Norge [TEMP]
19
20
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
21
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Elevorganisasjonen: Valgkomiteen [TEMP]
22
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • Elevorganisasjonen: UWC pakkedugnad [TEMP]
23
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
24
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjuer [TEMP]
25
 • Ottar: Årsmøte for Kvinnegruppa Ottar Oslo [TEMP]
26
27
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjukomitéarbeid [TEMP]
 • LNU - Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar: Intervjukomitéarbeid [TEMP]
28
29
30
 • Latin-amerikagruppene i Norge - Brigader: Hjemkomstseminar [TEMP]
31

Booking? fyll ut nettskjemaet

Pris

Prisene for leie er listet på hovedsiden for booking.

Comments are closed