Videokonferanse på Frivillighetshuset

Alle møterom på Frivillighetshuset har moderne videokonferansesystem levert av Cisco. Desse kan ringe opp andre Cisco (og SIP-baserte) system der ute, og internt på huset.

Delta utan Cisco/SIP-system

Det er fullstendig mogleg å kople inn personar som ikkje har dedikert videoutstyr. For dette bruker vi tenesta Cisco Colloboration Meeting Room WebEx (ikkje vanleg WebEx, då denne ikkje har støtte for SIP/Cisco-klientar). Organisasjonar brukar eigne brukarar, eventuelt tek kontakt med sørvisdesken for å få tildelt ein brukar. Merk at vi nett no er i prøvemodus medan vi finn ut av korleis alt skal koplast opp – difor er det 30-dagars-brukarar. Når vi har alt ferdig konfigurert vil sannsynlegvis alle på huset kunne logge inn på WebEx med samme brukar som ein har for å logge inn på PCen/Frivillighetshuset-portalen/wifi.

Til vanleg brukar vi “Personal room”. Når du loggar inn på din personlege brukar, får du opp din personlege adresse med møteromsnummer. merk at ein person som deltek må vere møtevert, og taste inn pin-kode før møtet startar.

Alternativ 1 – WebEx med PC

Alle med ein PC (og ja, Mac er ei personleg datamaskin – PC) kan bruke WebEx. Merk at første gongen du deltek i eit nettmøte vil du måtte installere eit programvaretillegg. Vi anbefalar difor at du loggar inn på møterommet dagen før, eller minst eit kvarter før, for å sørgje for at alt er i orden.

Bruk møterom-URL som din møtevert gjev deg. Til dømes, for brukaren Ole i Unicornis vil dette typisk vere ole.unicornis. I dette dømet vil då nettadresse for å delta vere https://cmr-em.webex.com/meet/ole.unicornis. Du kan og gå på https://cmr-em.webex.com og skrive inn møterom-nummeret.

Alternativ 2 – WebEx med smarttelefon/nettbrett

Installer programmet “WebEx meetings” (på nokre plattformar Cisco WebEx meetings). Når du startar programmet, vel du “Join meeting”. Tast inn møte-URL. Til dømes, om brukaren du skal snakke med er ole.unicornis, blir det https://cmr-em.webex.com/meet/ole.unicornis. Du kan og bruke møterom-nummer.

Alternativ 3 – Utan nett, ring inn

Du kan ringe inn på telefon, men får då sjølvsagt berre ljud og ikkje bilete. Dette er ikkje beste løysninga, men fungerar i ei knipe. Når du ringer inn, tast inn møterom-nummeret. Norske nummer er 21 03 58 54 / 800 16 930. Det er og gratis-nummer tilgjengeleg i dei fleiste land, sjå fullstendig liste over telefonnummer.

connect-to-audio-options
Hugs å aktivere ljud

Når du koplar til med alternativ 1 og 2 vil du komme rett i møterommet og sjå video av andre deltakarar. Du får og eit val om korleis du ynskjer å motta og sende ljud. Vi anbefalar å bruke “Call using computer”, men dersom nettlinja di er veldig dårleg kan du bli ringt opp eller ringe inn – altså bruke internett for bilete/samhandling og telefon for ljud.

Vi anbefalar å ikkje bruke mikrofon som er integrert i laptop.

Hugs – det er videomøte

Vi har desse systema for å ha videomøte. Vi ber alle om å ha kamera klart, og aktivert.

God møtekotyme når det er mange – mute mikrofonen din

Dersom det er mange i møtet (tre eller fleire) er det god kotyme å sørgje for at du ikkje forstyrrer med bråk. Ha mikrofonen din deaktivert i WebEx når du ikkje skal snakke.

Skjermdeling med Cisco-systema

Cisco-systema har ein eigen kabel tilgjengeleg for presentasjonar – ved talarstolen om det er talerstol og elles anten ut på venstre side av videosystemet. Dette er ein HDMI-kabel (for bilete og ljud). Det er adaptarar til DisplayPort og miniDisplayPort (sistnemnte standard på Mac og ein del andre merker) tilgjengeleg i alle møterom. Dei fleiste systema er konfigurert slik at bieltet kjem opp automagisk. Dersom dette ikkje skjer, trykk på knappen “Presentasjon” (eller bilete av laptop) om det er fjernkontroll, og knappen “Del”/”Share” om det er touch-panel.

Styre kamera

Med fjernkontroll

Bruk piltastane. “Selfview”/bilete av ei boks med person i gjer at du skrur av/på bilete frå kameraet på din lokale skjerm.

Med touch-panel

Trøkk øvst til høgre, på kameraet. Der kan du finne standardoppsett (talarstol, heile sal osv) – men og kunne justere kameraet individuelt.

Møter med både Cisco/SIP og WebEx-brukarar

Dersom du har møte med både Cisco/SIP og WebEx-brukarar samstundes, er dette ein god metode, kor vi får god video mellom dei som har Cisco-løysning og ok kopling til dei som bruker WebEx:

  1. Dei med Cisco/SIP ringer inn til eit møterom (til dømes K2 om dykk skal vere i K2)
  2. Dei som skal delta via WebEx ringer inn til WebEx
  3. Møterommet (til dømes K2) ringer opp WebEx

Møterom-adresser for Cisco/SIP-oppkopling:

Etasje Møterom Cisco/SIP-adresse
7. Konferansesal 1 Frivhus-K1@ciscodemo.com
7. Konferansesal 2 Frivhus-K2@ciscodemo.com
7. Møterom M7 Frivhus-M7@ciscodemo.com
7. KANDU, Kontor KANDU@ciscodemo.com
7. Unicornis, Kontor Unicornis@ciscodemo.com
7. Hyperion, Kontor Hyperion@ciscodemo.com
6. LNU, Gensek-kontor LNU-Gensek@ciscodemo.com
6. Konferansesal Organisasjonsfrihet K6@ciscodemo.com
6. Møterom Medvirkning M6@ciscodemo.com
5. Møterom M5 M5@ciscodemo.com
4. Møterom M4 M4@ciscodemo.com
4. Elevorganisasjonen, Kontor Ikkje tilkopla endå
3. Møterom M3 M3@ciscodemo.com
U. Tenarrommet Frivhus-tenarrom@ciscodemo.com

Comments are closed