Telefoni på Frivillighetshuset

Ein del organisasjonar på Frivillighetshuset er del av kostnadsdelingsgruppe for telefoni, og delar på telefoni-system på bygget. Dette gjev moglegheit for fysiske telefonar samt internett-basert telefoni, og oppkopling til porttelefon.

Fysiske telefonar

Fysiske telefonar brukar nettverket på huset for oppkopling, på eit eiga telefoni-nettverk. For bestilling av fysiske telefonar, kontakt sørvisdesken.

Porttelefon

Når det ringer på porttelefonen ved hovuddøra eller mellom-døra rett før heisa trykker du på 5-tasten for å opne døra.

Begge konferansesalane har porttelefon tilgjengeleg, og fungerar på lik måte som skildra over.

Telefonsvarar på e-post

Dersom dykk har det satt opp, sendast telefonar etter ei viss tid til telefonsvarar. Alle meldingar som leggast igjen blir sendt på e-post til spesifisert adresse.

IP-telefoni på PC eller mobiltelefon

For å få tilgang til telefoni på din PC eller mobiltelefon kan du kontakte sørvisdesken for oppretting av brukarnamn og passord. Du kan kople til frå kor som helst i verda, men hugs at kvaliteten på samtalen vil vere avhengig av internettoppkoplinga di – båe fart og latens (“ping”). Dersom ein klient forsøker å logge inn med feil brukarnamn eller passord seks gongar, vil all trafikk frå det nettverket (IP-adresse) bli blokkert i eitt døgn.

Programvare

Du kan bruke den programvaren du ynskjer, så lenge den støttar SIP. Vi har god erfaring med bruk av programmet Zoiper [nettside | Android | iPhone]  som gratis-versjon, og ein kan oppgradere til betalt-versjon for meir funksjonalitet som overføring av samtalar og liknande. Det finst òg mange andre IP-telefoni-program der ute, og vi krev ikkje at ein spesifikk blir brukt.

Teknisk informasjon

Maskin: tlf.frivhus.no
Protokoll: SIP (TCP eller UDP på port 5060)
Proxy: Ingen

Døme på oppsett, Zoiper (Android)

Steg 1 – Brukarinformasjon

I dette dømet brukar vi brukarnamnet “test-01-ext@tlf.frivhus.no”, som du saman med passordet må skifte ut med det du får frå sørvisdesken.

Oppsett IP-telefoni steg 1

Steg 2 – Leverandør

Oppsett IP-telefoni steg 2

Steg 3 – La dette stå blank, hopp vidare til neste steg

Oppsett IP-telefoni steg 3

Steg 4 – Vel kommunikasjonsmåte

Det er anbefalt å bruke SIP TCP, men det er òg mogleg å bruke SIP UDP. Skilnaden er at TCP vil forsøke å få alle lydbitar gjennom medan UDP kan “droppe” pakkar dersom det er nettverksforstyrring.

Du er no ferdig, og alt burde fungere fint.

IPTelefoni-steg-5-ferdig

Eksempel på oppsett, Zoiper (iPhone)

Steg 1. Gå til “Settings” -> “Accounts”, og klikk på “+”-et for å legge til konto

Steg 2. Velg kontotypen “SIP account”

Steg 3. Fyll inn kontoinformasjon

Account name: Valgfritt kontonavn, f.eks. “Frivillighetshuset” eller “Kontortelefon”
Domain: tlf.frivhus.no
User name: <brukernavn>@tlf.frivhus.no (eks. “[email protected]”)
Password: Passord for kontoen

Brukernavn og passord blir utlevert av sørvisdesken til Frivillighetshuset ved forespørsel.

Comments are closed.