VIKITG: Bruk av konferansesaler i november 2020

På grunn av restriksjoner knyttet til korona-pandemien i Oslo er det ikke bemanning for booking på Frivillighetshuset i november.

Som følge av dette har vi ikke mulighet til å levere ut nøkkel til konferansesal til de som ikke har kontorer på Frivillighetshuset, og det er kun organisasjoner som har kontor på Frivillighetshuset som kan benytte konfersansalene i denne perioden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.